preloader
Agata Nowosielska
     

Vera King, Ciałko

8.05.2014 - 1.06.2014, Gdańsk, Klub Żak / foto: materiały prasowe klubu Żak

„Ciałko” jest indywidualną wystawą ilustracji w subiektywny sposób dokumentujących odpowiedzi przypadkowych osób na pytanie „Czym dla Ciebie jest Twoje ciało?” Pokazane prace będą stanowiły swoisty dziennik obrazujący przygody Ciałka, zarówno te wiążące się z ograniczeniem czy cierpieniem, jak i te dotyczące odczuwania zmysłowego, przyjemności i szczęścia. Przelewająca się, różowa plama ciała, w swoich doświadczeniach życiowych przekroczy ramy prezentowanych prac i w sposób płynny zaanektuje ściany i przestrzeń galerii. Najważniejszym elementem twórczości jest dla niej kompulsywne i często celowo wykorzystujące graficzne niedoskonałości rysowanie, będące próbą zobrazowania zaobserwowanych sytuacji i relacji międzyludzkich. W działaniach twórczych i zainteresowaniach badawczych eksploruje pole wzajemnego przenikania się obszarów ilustracji, projektowania i środków plastycznych wykorzystywanych w muralu. Wcześniejsze doświadczenia z zakresu malarstwa ściennego stara się rozwijać, wprowadzając w jego obręb elementy projektowania graficznego i ilustracji. Z drugiej strony charakterystyczne cechy muralu wykorzystuje jako punkt wyjścia w działaniach stricte projektowych.