preloader
Agata Nowosielska
     

Marcin Bober, Piramida

6.06 - 3.07.2012 , Gdańsk, Klub Żak

To co chciałbym pokazać nazwałem „piramida", W projekcie odwołuję się do piramidy potrzeb Maslowa. Krytyczne spojrzenie na społeczeństwo po raz kolejny. Według piramidy potrzeb Abrahama Maslowa wyróżniamy potrzeby od najwyższych do najniższych. Są to potrzeby: » samorealizacji - potrzeby samorealizacji - wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb, » estetyczne (potrzeba harmonii i piękna) » poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości) » szacunku i uznania - potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi; pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi. » przynależności - występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy, » bezpieczeństwa - pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne, » fizjologiczne - gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka. Absolwent gdańskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Brał udział w wielu wystawach, w tym: Artyści przeciwko wojnie, Młode-Miasto, Kolonia Artystów - Galeria MM (Gdańsk 2003), Art&Business, Królikarnia (Warszawa 2004), Galeria Promocyjna w Muzeum Narodowym w Pałacu Opatów (Gdańsk 2007), Art Car Boot Fair (Londyn 2007), Vienna City Tower (Wiedeń 2008), Studio DDR (Warszawa 2009). Twórca grupy muzycznej Loyal Plastic Robot, muzyk grupy Efektvol. Współorganizator i kierownik artystyczny festiwalu Młynstock 2007 i 2008.