preloader
Agata Nowosielska
     

Małgorzata Widomska, Miejsce

6.11.2014 - 24.11.2014, Gdańsk, Klub Żak / foto: materiały prasowe klubu Żak

„Absolutnie cała sztuka wyrasta w skutek procesu symbolizacji.” Jest ona najwyższą formą ekspresji świata fantazji, w którym artysta symbolicznie realizuje swoje zarówno świadome jak i nie świadome pragnienia.” Jest jedynym miejscem, gdzie odwzorowywane w obiektach obrazy pamięci wprowadzane są na nowo w porządek życia. Przełamana zostaje ich izolacja. Pozyskują nowych świadków. Puste miejsce zapełnia się przedmiotami, a ich oddziaływanie porusza kolejną lawinę uczuć, myśli... [fragment pracy doktorskiej Pozór mojej obecności Małgorzaty Widomskiej, promotor profesor Adam Brincken, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa] Wystawa Miejsce to spotkanie z artystką stanowiące zachętę do prób indywidualnych introspekcji. Malarstwo Małgorzaty Widomskiej jest z pozoru grą kadrów, kształtów, powiedziałby ktoś - grą, której geneza tkwi w XX wiecznym modernizmie i fascynacji nim. Jak mówi sama malarka - wszelkie -izmy to tylko świadome cytaty, nie artystyczne założenia. Czym jest tytułowe „Miejsce”? Czy formy ,jakie proponuje artystka odpowiadają na tak postawione pytanie? Sądzę, że tak. Miejsca określone - jak dom, kościół, szkoła czy też groby - stanowią dla artystki obszary wyznaczniki linearnych, prywatnych narracji. Malarstwo ma tę zaletę, że może być odczytane uniwersalnie, sztuka taką zaletę posiada. Artystka maluje miejsce - fragmenty i urywki metrów sześciennych uczuć, osobistych traum, myśli, walk, ważnych spotkań w czasie nierealnym, miejsca powrotów do ważnych osób, ślady Jej własnej obecności, jak i obecności innych. Jest to malarstwo intymne a zarazem uchylające prywatne zasłony dla obcych, czujących podobnie.AN