preloader
Agata Nowosielska
     

Beata Sosnowska, Moja prowincja

7.02 - 24.02.2019, Gdańsk, Klub Żak / foto: materiały prasowe klubu Żak

Wystawa Moja prowincja powstała w oparciu o Zeszyciki Prowincjonalne (zbiór rysunków), które inspirowane były podróżami artystki na wieś. Są to plansze zapełnione komiksową kreską pełne rozmów z ludźmi, kontekstów, nie pozbawione humoru sytuacyjnego. Sam album powstawał przez rok czasu i jest zbiorem opowiadań osób mieszkających wcześniej w dużych aglomeracjach miejskich, które przeniosły się na wieś lub do małych miasteczek(…) Album jest stykiem moich i moich znajomych doświadczeń związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, a przez to ze zmianą perspektywy na to kim jestem i kim się staję, gdy mieszkam tu, a nie gdzie indziej. Jako, że ze swoim albumem, a co za tym idzie z tematem prowincji i prowincjonalizmu, chciałabym dotrzeć do jak największej liczby osób, zrodził się pomysł organizowania spotkań i wystaw dotyczących tego tematu. Chciałabym zadać pytanie sobie i uczestnikom spotkań o to, gdzie tkwią granice między centrycznym spojrzeniem na społeczne problemy a prowincjonalnym oraz, jak groźny może być dla naszego umysłu jego „stan prowincjonalny”. Beata Sosnowska