preloader
Agata Nowosielska
     

Anna Kalwajtys, Artificial enemy

14.03.2013 - 8.04.2013 , Gdańsk, Klub Żak

Artystka brała udział w wielu festiwalach sztuki performance w Polsce i za granicą. Jej twórczość nakierowana jest przede wszystkim na sztukę efemeryczną. Zajmuje się performance, video-performance, jak również tworzy w obszarze obiektu-instalacji. Jednocześnie Kalwajtys pracuje nad projektami poza-dyscyplinarnymi oraz kuratorskimi w obrębie zjawisk performatywnych. Uczestniczyła miedzy innymi w projektach takich jak: Antropo-performance w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Łodzi oraz w Międzynarodowej Konferencji Urban Transitions na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Socjologii i Filozofii. Performance tworzone przez Annę Kalwajtys kładą nacisk na proces twórczy. W swoich działaniach przełamuje tradycyjne relacje miedzy widzem a obiektem sztuki, artystą a jego dziełem. Tworzy sytuacje, w których powstaje przede wszystkim relacja pomiędzy podmiotem i przedmiotem, oglądającym i oglądanym, widzem i przedstawiającym, materialnością oraz znaczeniem poszczególnych elementów. Interesuje ją zmiana świadomości widza. Realizowany przeze mnie Performance podejmuje aspekty ludzkiej kondycji w Kulturze jako element procesów budowania tożsamości oraz transgresji społecznej. Podejmuje aspekty takie jak: graniczność, biologiczność człowieka, tożsamość oraz krytyczne spojrzenie na współczesną kulturę. Podejmuje tematykę Kanibalizmu społecznego, wzajemne eliminowanie się społeczeństwa, wykluczanie słabszych jednostek, represje, izolacje. W swoim działaniu stosuje prowokację, która wiąże się z pokazywaniem granicznych sytuacji egzystencjalnych człowieka.