preloader
Agata Nowosielska
     

Close Stranger

Read english version below

Bliski nieznajomy był projektem promującym wzajemne zrozumienie pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury.

 

 

Praca  Imperium Zmysłów to malarstwo odnoszące się do ludzkiego odczuwania rzeczywistosci. Czasem jest to halucynacja, czasem nadinterpretacja zdarzeń, często zmysłowa wędrówka, ponieważ człowiek jest otwarty dzięki swoim wszystkim zmysłom na synestezję, wrażeniowość świata. Każdy ma innego rodzaju wrazliwość, skupia się na innym punkcie. Moja praca jest tez próbą odrealnienia swiata zbyt trudnego, by go udźwignąć emocjonalnie. Grzyby halucynogenne stają się psychodelicznym pomostem pomiędzy nacjami,podziałami i swiatem pełnym okrucieństwa, biedy i rozpadu.

 

 

 

 

Close Stranger was a project prommoting mutual understanding between the ihabitants of Gdańsk, Kaliningrad and Kłajpeda.
Project realised by the Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts, Kaliningrad (Russia), Centre of Contemporary Art Łaźnia (Poland) and Klaipeda Culture Communication Centre (Lithuania).

 

The cycle Empire of the Senses consists of paintings relating to the human perception of reality. Sometimes it is a hallucination, sometimes an over-interpretation of events, often a sensual journey,because, thanks to his/her senses, the human being is open to the synesthesia, the sensuality of the world. Each has a sensitivity to a different point. My work is an attempt to make the world that is too difficult to bear emotionally unreal. Hallucinogenic mushrooms are a psychedelic bridge between nations, divisions,and a world full of cruelty,poverty and decay.