preloader
Agata Nowosielska
     

Atlas - obrazy panoptyczne

Read english version below

Zbiór malarstwa współczesnego - Atlas. Obrazy panoptyczne stanowi sekwencję w duchu zarówno słynnego Atlasu - zbioru fotografii Gerharda Richtera, jak i panoptykonu jako pojęcia filozoficznego w duchu Michela Foucaulta odnoszącego się do poddawania człowieka ciągłej analizie i obserwacji. Noblistka Olga Tokarczuk przytacza panoptykon, jako metaforę współczesnego człowieka poddawanego permanentnej obserwacji. Interesuje mnie ukazanie za pomocą malarstwa - Atlasu - panoptykonu współcześnie - a co za tym idzie stworzenia poszerzającego się zbioru obrazów opartych na grotesce, quasi-kampie, pompatyczności, minimalizmie i przede wszystkim - na absurdzie. Celem jest to, co dziwaczne i kapryśne, co wydaje się przeszłe i staje się ponuro teraźniejsze- jak pisał o moich pracach kurator sztuki Stanisław Ruksza. W projekcie ważne jest spojrzenie na to, co otacza bezpośrednio współczesnego człowieka. Jest to opowieść jakby inspirowana literaturą - Franzem Kafką i jego bohaterem- Józefem K. Współczesny człowiek żyje w uścisku mediów go otaczających, które mają wpływ na jego prywatność. Malarstwo dostrzega szczeliny i spękania, rzeczy i zjawiska z defektem i naświetla człowieka otoczonego kakofonią ikonosfery. Projekt uwypukla absurdy, łączy rozmaite wątki, interpretuje współczesny świat, w którym ciężar trudnych kwestii tonowany jest za pomocą groteski.

Na Atlas składają się główne obrazy : opresyjne, przypominające przestrzenne rzeźby Sploty / Tangles złożone ze stert krawatów zaciskających się niczym zawężone pole widzenia, Wielkie Czesanie- groteskowe ujęcie twarzy i jej rozpadu bądź jej przysłonięcia oraz Głowa z widokiem- gdzie absurdalne ujęcie głowy przekształca się wobec widza w pejzaż. Reszta prac oscyluje wokół tematu percepcji, zaobserwowane zostały postaci, sytuacje by ukazać oko obserwatora niczym soczewkę aparatu fotograficznego.

 

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

 

Atlas 2023 - plik PDF

 

 

Atlas -  a new series of paintings devoted to the human gaze.