preloader
Agata Nowosielska
     

Rainer Bessling. Bildersprachen. Reden ueber Kunst

Książka. Rainer Bessling. Bildersprachen. Reden ueber Kunst.

ISBN 9783947225071

Open Space Edition.


Publikacja tekstów historyka sztuki Rainera Besslinga o sztuce, w tym również o malarstwie Agaty  Nowosielskiej.
Wydawca: Syker Vorwerk- Centrum Sztuki Współczesnej w Syke, Niemcy.2018.
Tekst Rainera Besslinga powstał po wystawie Agaty Nowosielskiej I ended up as a painter w Seelig w Oldenburgu w 2017 roku.