preloader
Agata Nowosielska
     

Agata Nowosielska. Monografia

Agata Nowosielska. Monografia została wydana w związku z indywidualną wystawą Agaty Nowosielskiej, która była prezentowana w GGM1 w 2015r. W katalogu znajdują się m.in. reprodukcje prac artystki prezentujące szerokie spektrum twórczości Agaty Nowosielskiej, teksty Kamili Wielebskiej i Agnieszki Wołodźko.

 

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska (GGM)
Rok wydania: 2014
Redakcja: Agata Nowosielska
Teksty: Kamila Wielebska, Agnieszka Wołodźko
Korekta: Aleksandra Grzonkowska, Agata Nowosielska, Jeremy Pearman
Zdjęcia: Sylwester Gałuszka, Mikołaj Jurkowski, Agata Nowosielska
Tłumaczenie: Marzena Beata Guzowska
Projekt: Ania Witkowska
Język: polski, angielski
Miękka oprawa, 80 stron
ISBN: 978-83-940491-0-2
Wydanie I. Gdańsk, 2014

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego